วิธีการแก้ปัญหา SCRIPT438: Object doesn’t support property or method ‘createContextualFragment’ ของ ExtJS กับ IE9

วิธีการแก้ปัญหา SCRIPT438: Object doesn’t support property or method ‘createContextualFragment’ ที่เกิดขึ้นใน ExtJS กับ IE9 แล้วทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ต่อได้ ถ้าเพื่อนๆ เปิด debug โดยใช้ Developer Tool หรือกด F12 ใน IE9 แล้วเจอกับข้อความ error

ขึ้นว่า

SCRIPT438: Object doesn't support property or method 'createContextualFragment'

ซึ่งปัญหานี้ได้มีการแก้ไขและ commit ไปที่ svn แล้ว หรือถ้าไม่ก็สามารถแก้ไขในหน้าเว็บของเราได้โดยตรงเลย โดยสามารถเพิ่ม javascript ข้างล่างนี้เข้าไปครับ

<script type="text/javascript">
if ((typeof Range !== "undefined")
&& !Range.prototype.createContextualFragment)
{
  Range.prototype.createContextualFragment = function(html)
  {
    var frag = document.createDocumentFragment(),
    div = document.createElement("div");
    frag.appendChild(div);
    div.outerHTML = html;
    return frag;
  };
}
</script>

วางไว้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้งาน ExtJS ครับ

อ้างอิงจาก [FIXED] createContextualFragment error in IE9 ครับ