บทความที่เกี่ยวข้องกับ: error

Error & Logging ใน Laravel

ค่าเริ่มต้น (default) ของการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Error จะถูกเปิดใช้งานไว้อยู่แล้ว เพื่อนๆ ที่เคยใช้ Laravel ก็อาจจะเคยเห็นอยู่บ้าง ^^ แน่นอนว่าตอนที่เรากำลังพัฒนาเว็บของเราก็จะต้องเปิดไว้อยู่แล้ว (เอาให้เห็นกันไปเลยว่า error  อะไร) แต่ถ้าจะเอาขึ้น production ก็แนะนำให้ปิดไว้จะดีกว่านะครับ โดยเข้าไปแก้ไขค่า debug ในไฟล์ /app/config/app.php จาก true เป็น false ครับ

วิธีการแก้ปัญหา SCRIPT438: Object doesn’t support property or method ‘createContextualFragment’ ของ ExtJS กับ IE9

วิธีการแก้ปัญหา SCRIPT438: Object doesn’t support property or method ‘createContextualFragment’ ที่เกิดขึ้นใน ExtJS กับ IE9 แล้วทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ต่อได้ ถ้าเพื่อนๆ เปิด debug โดยใช้ Developer Tool หรือกด F12 ใน IE9 แล้วเจอกับข้อความ error

การจัดการ PHP Error ด้วย htaccess

โดยปกติแล้วเราจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับไฟล์ php.ini ได้ วิธีการจัดการกับ PHP error ด้วยการ เรียกใช้ฟังก์ชันของตัว PHP เอง

ini_set('display_error',0);
error_reporting(~E_ALL);

แต่ผมไปอ่านเจออีกวิธีที่จะใช้จัดการกับ PHP error คือ การใช้ไฟล์ htaccess ในการจัดการกับ Error