วิธี start VirtualBox โดยไม่ให้มี GUI (window mode ของเครื่อง guest)

สำหรับใครที่ใช้ VirtualBox อยู่และกำลังหาวิธีซ่อน GUI หรือวินโดว์ของ VirtualBox ที่เราเปิดใช้งานอยู่ เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งาน (พูดซะหรู ๕๕๕) จะได้ไม่รกหูรกตา ก็ว่ากันไป วิธีการทำก็ให้ start vm ของเราผ่าน command-line ด้วย VBoxManage ซึ่งจะติดมากับ VirtualBox ให้เราใช้อยู่แล้วครับ
[imooh_google_ads]
โดยสั่งให้ vm ทำงานด้วยคำสั่ง startvm และเพิ่ม option –type เป็น headless ประมาณนี้ครับ

VBoxManage startvm "ชื่อของ vm" --type headless

ชื่อของ vm ดูได้ตอนเราเปิด VirtualBox Manager ตามภาพด้านล่างครับ

view-name

 

แล้วถ้าอยากปิดหรือ savestate ของ vm ล่ะทำไง ก็ใช้ VBoxManage เหมือนเดิมครับ แต่เปลี่ยนคำสั่งเป็น controlvm ครับ เช่น ถ้าต้องการปิดก็เรียกใช้ดังนี้ครับ

VBoxManage controlvm "ชื่อของ vm" poweroff

ถ้าอยากดูคำสั่งอื่นๆ ของ VBoxManage ก็ใช้ –help ครับ

VBoxManage --help