วิธีตรวจสอบ element ว่ามีอยู่รึป่าวด้วย jQuery

jQuery จะมี .length ซึ่งเป็นหนึ่ง property ของ jQuery collection ที่จะเก็บค่าของจำนวนของ element ที่ตรงกับ selector เช่น “#myid”, “.myclass” ที่เราส่งเข้าไปในฟังก์ชันของ jQuery การใช้งานเพื่อตรวจสอบว่ามี element ตามที่เราระบุไว้ใน selector หรือไม่ก็สามารถใช้ได้ดังนี้ครับ

if ( $( "#myId" ).length ) {

    $( "#myId" ).show();

}

แต่ใช่ว่าเราจะต้องตรวจสอบว่ามี element อยู่หรือไม่เสมอไปนะครับ บางฟังก์ชันของ jQuery จะมีผลกับ element ที่มีอยู่เท่านั้น ถ้าไม่มี element ที่ตรงกับ selector ของเราฟังก์ชันนั้นๆ ก็จะไม่มี error อะไรครับ เช่น ฟังก์ชัน show() นี่แหละครับ จากโค้ดข้างบนเราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชัน show() ได้เลย

$( "#myId" ).show()

อ่านเพิ่มเติม: How do I test whether an element exists?