การใช้งานฟังก์ชัน ucfirst ของ PHP

การใช้งานฟังก์ชัน ucfirst() ของ PHP ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้จัดการกับ string อีกฟังก์ชันหนึ่ง ทำให้ตัวแรก (first) ของ string ที่ส่งเข้าไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ (capitalize) 

รูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน ucfirst()

string ucfirst( string $str )

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน ucfirst()

$result = ucfirst( "hello world" ); //ผลลัพธ์ = Hello world
$result = ucfirst( "HELLO WORLD" ); //ผลลัพธ์ = HELLO WORLD
$result = ucfirst( strtolower( "hello world" ) ); //ผลลัพธ์ = Hello world

สำหรับใครที่กำลังมองหาฟังก์ชันที่จะใช้จัดการกับหัวข้อ (Title) ของบทความนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่จะช่วยได้ครับ ^^