PHP: การใช้งานฟังก์ชัน array_merge

ฟังก์ชัน array_merge เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมใช้บ่อยอยู่เหมือนกัน ลักษณะการทำงานของฟังก์ชันนี้จะเป็นการนำเอา array มารวมกัน ถ้าหาก array มี index ที่เหมือนกัน ค่าของ array ท้ายสุดจะถูกนำมาใช้ ตรงนี้นี่เองที่ผมชอบเอามาใช้ในการกำหนดค่าตั้งต้น (default) ให้กับ array

รูปแบบการใช้งาน

array array_merge ( array $array1 [, array $... ] )

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
$array1 = array("color" => "red", 2, 4);
$array2 = array("a", "b", "color" => "green", "shape" => "trapezoid", 4);
$result = array_merge($array1, $array2);
print_r($result);
?>

ผลลัพธ์ที่ได้

Array
(
  [color] => green
  [0] => 2
  [1] => 4
  [2] => a
  [3] => b
  [shape] => trapezoid
  [4] => 4
)