บทความที่เกี่ยวข้องกับ: route

การใช้งาน Route ใน Laravel

ใน Laravel นั้นจะเก็บ routes ไว้ที่ไฟล์ app/routes.php เริ่มต้นครั้งแรกจะมีแค่ route ไปยังหน้าแรก ( / ) route ที่ง่ายที่สุดใน Laravel จะมีแค่การระบุ URL และ Closure callback เท่านั้น