บทความที่เกี่ยวข้องกับ: pyenv

การใช้งาน virtual environment สำหรับ python 3 ด้วย venv module

ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา python 3 นั้น เพื่อให้เราสามารถติดตั้ง library หรือ dependencies ได้หลากหลายเวอร์ชั่น เราสามารถใช้งานฟีเจอร์ virtual environment ที่ติดมาด้วย (built-in) ใน module venv เพื่อสร้าง virtual environment สำหรับใช้ในแต่ละโปรเจ็ค

การใช้งาน python หลายเวอร์ชันด้วย pyenv

บทความนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ ที่อยากใช้งาน Python หลายเวอร์ชันพร้อมๆ กันบนเครื่องเซิฟเวอร์หรือบนเครื่องของเราเองก็ตาม เราสามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า pyenv ที่ช่วยให้การติดตั้ง Python เวอร์ชันต่างๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น