บทความที่เกี่ยวข้องกับ: jenkins

Git hook สั่งให้ Jenkins ทำงานหลัง git push ไปที่ Git Server

การใช้ git hook (post-receive) สั่งงาน Jenkins (build Project) โดยคำสั่งใน post-receive จะทำงานหลังจากที่เรามีการใช้คำสั่ง git push ดังนั้นหากเราต้องการจะทำอะไรหลังจาก push โค้ดเสร็จ เราก็สามารถไปเพิ่มคำสั่งไว้ในไฟล์ hooks/post-receive ได้เลย

ขั้นตอนการติดตั้ง Jenkins CI บน CentOS

บทความนี้จะเป็นการสอนการติดตั้ง Jenkins CI บน CentOS ภาคต่อจาก เข้าใช้งาน Virtualbox ผ่าน SSH โดยการใช้ Public Key และ การสร้าง Git Server บนเครื่อง Virtualbox (CentOS) ที่ได้เตรียมไว้ เพื่อใช้ฝึกการใช้งาน Jenkins CI นั่นเอง