บทความที่เกี่ยวข้องกับ: installing

บันทึกการติดตั้ง apache2 + php5 บน Ubuntu

บันทึกการติดตั้ง Apache2 และ PHP5 ใน Ubuntu ครับ ขั้นตอนการติดตั้งก็ง่ายๆ ดังนี้ครับ

$ sudo apt-get install apache2
$ sudo apt-get install php5
$ sudo apt-get install libapache2-mod-php5
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

แต่ถ้าหากมีการติดตั้ง apache ไว้แล้วก็ข้ามบรรทัดที่ 1 ได้เลยนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว root_document ของเราก็จะอยู่ที่ /var/www ครับ

เสร็จแล้วอีกหนึ่งบันทึกกันลืมสำหรับ Ubuntu ^^