บทความที่เกี่ยวข้องกับ: encoding

Encoding และ Decoding ใน Python 3

ใน Python 3 นั้นจะมีค่าเริ่มต้น encoding เป็น UTF-8 ทำให้เราไม่ต้องระบุ # -*- coding: utf-8 -*- ไว้ที่บรรทัดแรกของไฟล์ .py อักขระทุกอย่างของ Unicode สามารถนำมาใช้ในไฟล์ .py ได้เลย อยากตั้งชื่อตัวแปรเป็นภาษาไทยเลยก็ได้ ^^

การเลือกใช้งาน Compression Encoding สำหรับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ของ Amazon Redshift

Compression หรือการบีบอัดข้อมูลนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับคอลัมน์ (column) เพื่อจะลดขนาดของข้อมูลที่จะถูกเก็บไว้บน storage ซึ่งจะช่วยลดการอ่านข้อมูลจาก disk ลง ผลที่ตามมาอีกคือ ทำให้เรา query ข้อมูลได้เร็วขึ้นนั่นเอง

การแก้ไขปัญหาภาษาไทยกับบางโปรแกรมบน windows 7

อ่านหัวข้อแล้วอาจจะมีการงงเล็กน้อย มาฟังคำอธิบายกันครับ ผมพึ่งลงวินโดว์ 7 ได้ประมาณสองอาทิตย์ และก็ได้พบปัญหานึงว่า โปรแกรมที่มีเมนูเป็นภาษาไทย บางโปรแกรมก็สามารถอ่านได้ บางโปรแกรมก็ไม่สามารถอ่านได้ ซึ่งโปรแกรมที่ไม่สามารถอ่านได้นั้นอาจเป็นเพราะไม่ได้ใช้การเข้ารหัสแบบ unicode และทำให้วินโดว์ 7 ไม่เข้าใจก็เลยทำให้เราอ่านไม่ได้