IMOOH.COM

บทความที่เกี่ยวข้องกับ: configuration file

การจัดการ Configuration ใน Laravel PHP Framework

ไฟล์ Configuration ต่างๆ ของ Laravel จะถูกเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ app/config ที่มีการเขียนคอมเม้นอธิบายเกี่ยวกับการตั้งค่าไว้ด้วย พอเป็นแนวทางทำให้ง่ายต่อการตั้งค่า configuration ต่างๆ ในบางครั้ง เราอาจจะต้องการใช้ค่าที่เราเก็บไว้ในไฟล์ configuration ซึ่ง Laravel ก็มีคลาส Config ไว้ให้เราใช้งานครับ