IMOOH.COM

บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ราตรี

ลักษณะนิสัยและต้นไม้มงคลของคนเกิดวันเสาร์

คนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนเด็ดเดี่ยวอดทน มีจิตใจเข้มแข็ง มีความห้าวหาญ และเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่ง คิดอะไรถี่ถ้วน จนดูเหมือนเป็นคนขี้กังวล มีกิริยามารยาทดี เข้าสังคมเก่ง ชอบแสวงหาอะไรใหม่ๆ แต่จะหัวแข็งและดื้อเงียบ สิ่งที่ควรระวังเอาไว้คือ ควรลดความห้าวหาญลงแล้วยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง

ลักษณะนิสัยและต้นไม้มงคลของคนเกิดวันจันทร์

คนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนสุภาพอ่อนหวาน พูดจาไพเราะ มมีเสน่ห์ เจ้าชู้เงียบ มีน้ำใจ แ่ต่บางครั้งก็โมโหร้าย มีนิสัยชอบแต่งตัว มีความพิถีพิถันละเอียดรอบคอบ ช่างเอาใจผู้อื่นและชอบให้ผู้อื่นเอาใจ สิ่งที่ควรระวังคือ ควรลดความวิตกกังวลลง ระวังเรื่องการใช้จ่าย ระวังเรื่องการคบคน และอย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไป