IMOOH.COM

บทความที่เกี่ยวข้องกับ: ถนอมสายตา

เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาสายตา

ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน (ประมาณ 9-10 ชั่วโมงต่อวัน) เลยหาวิธีถนอมสายตามาให้เพื่อนๆ ได้รู้กันครับ เมื่อรู้สึกสายตาเริ่มผิดปกติ โดยเฉพาะถึงขั้นเห็นภาพซ้อน ควรรีบไปตรวจให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากโรคตาอื่นๆ จากนั้น จึงปรับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์