บทความที่เกี่ยวข้องกับ: การปลูก

พุทธรักษา

พุทธรักษาเป็นไม้พันธุ์ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นอยู่ใต้ดิน มีการแตกหน่อคล้าย ๆ กับกล้วย ลำต้นสีเขียว ลำต้นขนาดประมาณ 2-4 เซนติเมตร ใบสีเขียวใหญ่ โคนและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นได้ชัด โคนใบมีก้านใบยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน ใบกว้าง 10-15 เซนติเมตร ยาว 25-35 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอกประมาณ 8-10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม

กล้วยไม้ (Orchid)

กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีลำต้นเป็นปล้อง ๆ ผิวเปลือกเรียบบางเป็นสีเขียว บางชนิดมีรากแบบกึ่งอากาศ ใบเรียงตัวสลับกันตามข้อ ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอดหรือข้อของลำต้น แต่ละช่อมีประมาณ 10-30 ดอก กลีบดอกแยกออกเป็นส่วน ๆ เรียงตัวกันรอบเกสร มีกลีบดอกประมาณ 5 กลีบ สีสันและขนาดของดอกแตกต่างกันไปตามพันธุ์

บอนสี

ลักษณะทั่วไป
บอนสีเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินลักษณะเป็นหัว ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินคือ ก้านใบ และยาวประมาณ 20-50 เซนติเมตร โคนก้านใบจะมีกาบใบหุ้มเป็นชั้น ๆ เรียงสลับกัน ใบคล้ายรูปหัวใจ กว้างประมาณ 8-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร สีสันจะแตกต่างกันไปตามพันธุ์

กวนอิมทอง

ลักษณะทั่วไป
มีขนาดลำต้นโตประมาณ 1-2 เซนติเมตร สูงประมาณ 1-3 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อ ๆ กลม ตรง เล็ก สีเขียว ไม่มีกิ่งก้านสาขา มีกาบใบหุ้มห่อลำต้นสลับกันเป็นชั้น ๆ ตามข้อของลำต้น ใบเรียวยาว ใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร มีสีเขียวหรือมีสีขาวพาดตามยาวของใบ

โป๊ยเซียน

เชื่อกันว่า บ้านใดที่ปลูกต้นโป๊ยเซียนจะนำโชคลาภมาให้คนในบ้าน เพราะต้นโป๊ยเซียนเป็นไม้เสี่ยงทาย คือ ถ้าใครปลูกต้นโป๊ยเซียนออกดอกได้ 8 ดอกขึ้นไป ผู้นั้นก็จะมีโชคลาภไปด้วย นอกจากนั้นยังเชื่อกันว่า ต้นโป๊ยเซียนยังช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เพราะต้นโป๊ยเซียนเป็นต้นไม้แห่งเทพเจ้าทั้งแปดองค์ที่คอยปกปักรักษา