แก้ปัญหา fatal error: libpq-fe.h: No such file or directory

มีโปรเจ็คเกี่ยวกับ PostgreSQL ก็ไม่รอช้าเลือกใช้ psycopg2 พอ pip install psycopg2 เท่านั้นแหละ fatal error: libpq-fe.h: No such file or directory งานงอกอีกตามเคย (TT^TT)

fatal-error-libpq-feปัญหานี้เกิดจากไฟล์ header (libpg-fe.h) ไม่มีอยู่ในเครื่องของเรา ถ้าอยากได้ต้องติดตั้ง postgresql93-devel.x86_64 เวอร์ชั่นก็ขึ้นอยู่กับเราว่าใช้อะไรอยู่นะครับ

yum install -y postgresql93-devel.x86_64

ติดตั้งเสร็จก็ให้ติดตั้ง psycopg2 อีกที

pip install psycopg2
Installing collected packages: psycopg2
  Running setup.py install for psycopg2
Successfully installed psycopg2-2.6

เรียบร้อยครับ ^^