วิธีการใช้ PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL

เกี่ยวกับ PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL จะใช้ทีไรเป็นต้องค้นทุกที ก็เลยเอามาเก็บไว้ซะเลย เผื่อจะมีเพื่อนๆ ที่กำลังหาข้อมูลหรือกำลังติดปัญหาในการใช้งานฐานข้อมูล MySQL ผ่าน PHP อยู่ด้วย ซึ่งตัวอย่างนี้จะประกอบด้วย วิธีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และการดึงข้อมูล (select) มาแสดงด้วยการ fetch ผลการค้นหาออกมาเป็น array ครับ

<?php
//เชื่อมต่อ
$con = mysql_connect("localhost","ชื่อผู้ใช้งาน","รหัสผ่าน");
if (!$con)
{
die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
//เลือกฐานข้อมูล (database) ที่จะใช้
mysql_select_db(";ชื่อฐานข้อมูลที่จะใช้งาน";, $con);

$result = mysql_query("SELECT * FROM Persons");

while($row = mysql_fetch_array($result))
{
echo $row['FirstName'] ," ", $row['LastName'],"<br>";
}
//ปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
mysql_close($con);
?>