Keyboard Shortcut Key ที่ควรรู้สำหรับผู้ใช้ Firefox

มีของมาปล่อยให้กับสาวก firefox อีกแล้วครับ เป็นคีย์ลัดที่จะทำให้เพื่อนๆ ใช้เจ้า firefox ได้อย่างมีประสิทธภาพมากขึ้นครับ ก็มีเยอะอยู่เหมือนกัน ชอบตัวไหนก็เลือกใช้ตัวนั้นก็แล้วกันครับ จะให้ใช้ทั้งหมดเลยก็คงจำไม่หวาดไม่ไหวเลยล่ะ ฮ่าๆๆ
 1. Ctrl + Tab หรือ Ctrl + PageDown: เลือกแท็บที่เปิดอยู่ตามเข็มนาฬิกา.
 2. Ctrl + Shift + Tab หรือ Ctrl + PageUp: เลือกแท็บที่เปิดอยู่ทวนเข็มนาฬิกา.
 3. Ctrl + (1-9): ไปยังแท็บลำดับที่ตรงกับตัวเลขครับ เช่น เลข 9 ก็จะไปที่แท็บที่ 9 ครับ

 4. Ctrl + N: เปิดหน้าต่างใหม่
 5. Ctrl + T: เปิดแท็บใหม่.
 6. Ctrl + L หรือ Alt + D หรือ F6: ไปที่ address bar ครับ
 7. Ctrl + Enter: เปิดลิงค์ที่อยู่ address bar บนแท็บใหม่
 8. Shift + Enter: เปิดลิงค์ที่อยู่ address bar บนหน้าต่างใหม่
 9. Ctrl + K หรือ Ctrl + E: ไปที่ search bar.
 10. Ctrl + O: เปิด local file.
 11. Ctrl + W: ปิดแท็บหรือถ้ามีเพียงแท็บเดียวก็จะเป็นการปิดหน้าต่าง
 12. Ctrl + Shift + W: ปิดหน้าต่าง
 13. Ctrl + S: Save page as a local file.
 14. Ctrl + P: Print page.
 15. Ctrl + F or F3: Open find toolbar.
 16. Ctrl + G or F3: Find next…
 17. Ctrl + Shift + G or Shift + F3: Find previous…
 18. Ctrl + B หรือ Ctrl + I: เปิด Bookmarks sidebar.
 19. Ctrl + H: เปิด History sidebar.
 20. Escape: หยุดโหลดหน้าเว็บ
 21. Ctrl + R หรือ F5: โหลดหน้าเว็บที่เปิดอยู่ใหม่
 22. Ctrl + Shift + R หรือ Ctrl + F5: โหลดหน้าเว็บที่เปิดอยู่มาใหม่ โดยไม่ดึงจากแคช.
 23. Ctrl + U: ดูโค้ดของหน้าเว็บ
 24. Ctrl + D: บุ๊คมาร์คหน้าเว็บปัจจุบัน
 25. Ctrl + NumpadPlus หรือ Ctrl + Equals (+/=): เพิ่มขนาดตัวอักษรของหน้าเว็บ
 26. Ctrl + NumpadMinus หรือ Ctrl + Minus: ลดขนาดของตัวอักษรบนหน้าเว็บ
 27. Ctrl + Numpad0 หรือ Ctrl + 0: รีเซตขนาดตัวอักษรของหน้าเว็บเป็นค่าเริ่มต้น
 28. Alt + Left หรือ Backspace: กลับไปยังหน้าเว็บที่ผ่านมา (Back).
 29. Alt + Right หรือ Shift + Backspace: ไปยังหน้าที่เข้าหลังหน้าปัจจุบัน(Forward) ในกรณีที่มีการกด Back.
 30. Alt + Home: เปิดหน้า Home ที่เราตั้งค่าไว้
 31. Ctrl + M: Open new message in integrated mail client.
 32. Ctrl + J: เปิดหน้าต่างแสดงการดาวน์โหลด
 33. Shift + F6: Switch to previous frame.
 34. Apostrophe (‘): Find link as you type.
 35. Slash (/): Find text as you type.

หน้าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ ที่้ใช้ Firefox กันอยู่นะครับ