jQuery tips: เพิ่ม context สำหรับ selector

ปกติแล้วการใช้ selector ของ jQuery เราชอบที่จะใช้โดยไม่มีการระบุ context คือ

var selectedItem = $('#listItem'+i);

แต่ฟังก์ชัน jQuery นั้นสามารถรับ argument ตัวที่สอง ซึ่งเป็นการระบุ context (เป็นการระบุว่าเราจะเริ่มค้นหาไอเทมของเราจากตรงไหน) ดังนี้

jQuery(expression,context)

จากโค้ดข้างบนเราก็แค่เพิ่ม context เข้าไป คื่อ

var selectedItem = $('#listItem'+i,$('#list'));

การเพิ่ม context ให้กับ selector นั้นจะช่วยเพิ่มความเร็วด้วยนะครับ