แนะนำฟังก์ชัน jQuery.inArray() ค้นหาค่าที่ต้องการใน array

ฟังก์ชัน inArray() เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าใช้ใน jQuery ซึ่งจะได้ค่าของ index ของ array ที่เก็บค่าที่เราส่งเข้าไปค้นหา ถ้ามีนะครับ แต่ถ้าไม่มีค่าที่เราค้นหาใน array ก็จะได้ค่าเป็น -1 แทน รูปแบบการใช้งานก็ง่ายๆ ครับ


รูปแบบการใช้งานฟังก์ชัน inArray() ของ jQuery

jQuery.inArray( value, array [, fromIndex ] )

value คือ ค่าที่เราต้องการหาว่า มีอยู่ใน array รึป่าว
array คือ array ที่เราต้องการตรวจสอบว่ามีค่าที่เราต้องการหาอยู่หรือป่าว
fromIndex คือ ให้เริ่มตรวจสอบจากตำแหน่งไหน เพราะเราอาจไม่ต้องการให้เริ่มค้นหาจากตำแหน่งที่ 0 ก็ได้นะครับ ^^

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน inArray() ของ jQuery

var arr = [9, 'imooh.com', 'wordpress', 'jquery'];
//ค้นหาเลข 9 ใน arr
$.inArray(9, arr); //ก็จะได้ค่าเป็น 0 เพราะอยู่ตำแหน่งที่ 0

//ค้นหาคำว่า imooh.com เริ่มจากตำแหน่งที่ 2
$.inArray('imooh.com', arr, 2); //จะได้ค่าเป็น -1 เพราะเราเริ่มค้นหาจากตำแหน่งที่ 2

พอหอมปากหอมคอครับอ่านเพิ่มเติมได้ที่ jQuery.inArray() ครับ