แก้ไข Git Bash ไม่สามารถใช้ Mouse Scroll ได้

Git Bash เป็น command-line Tools ที่ใช้งานร่วมกับ git ถ้าเริ่มใช้โปรแกรม Git Bash ตอนแรกจะไม่สามารถใช้ Mouse Scroll ได้ วิธีแก้ไขก็คือ เข้าไปปรับ Properties ของโปรแกรมให้เป็นแบบ QuickEdit Mode 

  • คลิกขวาแล้วเลือก Properties หรือกด ( Alt + Space + P )

properties

  • เลือกแท็บ Options

quickeditmode

  • เลือก QuickEdit Mode แล้วกด OK ครับ