5 สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการทำ Search Engine Optimization On-Page

สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามในการทำ SEO (on-page) เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ของเรามีอันดับที่ดีใน Search Engine นั้น คือ องค์ประกอบหรือ factor ของหน้าเว็บของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถควบคุมมันได้ (จะไม่ได้ได้ยังไงก็เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง เหอ ๆ) และองค์ประกอบที่สำคับทั้งห้าอย่างนี้ก็คือ

1. Title tag
ตัวไตเติลแท็กนี้เป็นตัวที่สำคัญมาก เพราะจะูถูกนำไปแสดงเวลา search engine มีการเข้ามาเก็บหน้าเว็บของเราำไป ดังนั้น คีเวิร์ดที่เราต้องการทำอันดับใน Search Engine ควรที่จะนำมาใส่ไว้ในแท็กนี้เป็นคำแรกๆ และไตเติลแท็กควรจะเป็นคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในหน้านั้น ซึ่งความยาวก็ไม่ควรจะยาวเกินไป ประมาณว่าซักประโยคสองประโยคที่อ่านแล้วพอจับใจความว่า เนื้อหาของหน้านั้นๆ เกี่ยวกับอะไร

2. Header tag
Header tag นี้จะเปรียบเสมือนกับการให้คะแนนความสำคัญของเนื้อหาภายในหน้าเว็บ นั่นก็หมายความว่า ควรวางคีเวิร์ดที่เราต้องการทำการตลาดให้ใกล้กับแท็ก (H1) เข้าไว้ครับ หรือถ้าเป็นไปได้ก็นำคีเวิร์ดหลักของเราไปแทรกไว้ใน Header tag ได้ยิ่งดี แล้วก็นำคีเวิร์ดรองมาวางไว้ใกล้ๆ เพื่อสนับสนุนคีเวิร์ดหลักอีกทีครับ

3. Keyword density
ค่าของ keyword density จะเป็นการบอกอัตราส่วนของคีเวิร์ดของเราที่ปรากฏหน้าเว็บนั้นๆ ต่อจำนวนของคำทั้งหมดในหน้าเว็บนั้นครับ เช่น ถ้าหากคีเวิร์ดของเราคือ “seo on page” และวลีนี้ปรากฏอยู่ในหน้าเว็บ 3 ครั้ง และจำนวนคำทั้งหมดในหน้าเว็บนั้นมี 200 คำ ก็แสดงว่า keyword density ของเราเท่ากับ 3/200 = 1.5% ครับ ถ้าหาเว็บของเรามีค่า keyword density เยอะเกินไป Search Engine อาจจะมองว่าเรากำลังคิดไม่ซื่ออยู่นั่นเองครับ ก็ระวังๆ กันหน่อย ^^ ถ้าจะให้ดีค่่าของ keyword density ไ่ม่ควรที่จะเกิน 3 – 5% ครับ

4. Keyword Prominence
keyword prominence คือ คีเวิร์ดของเราอยู่ในตำแหน่งแรกๆ ของหน้าเว็บของเราแค่ไหน อันนี้อาจจะงงๆ หน่อยครับ ตัวอย่าง ถ้าหากคีเวิร์ดของเราเป็นคำแรกของหน้าเว็บ ก็แสดงว่าค่า keyword prominence เท่ากับ 100% ครับ นั่นก็หมายความว่า เราควรวางคีเวิร์ดสำคับๆ ของเราไว้ตำแหน่งแรกๆ ของหน้าเว็บนั่นเองครับ

5. Keyword frequency
อันนี้ก็แปลกันตรงๆ ตัวเลยก็คือ คีเวิร์ดของเราปรากฏในหน้าเว็บของเราบ่อยแค่ไหนนั่นเอง ในส่วนของไตเิติลแท็ก(title tag) ไม่ควรจะเกินหนึ่งหรือสองครั้ง ส่วนใน body นั้นก็ใส่เข้าไปได้ตามใจชอบครับ แต่ควรจะอ้างอิงกับค่า keyword density ด้วย ก็ประมาณว่ามีความสามารถใส่เข้าไปได้แค่ไหนก็ใส่ และก็ให้ค่า keyword density มีค่าประมาณ 5% ครับ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ บ้างนะครับ

แหล่งข้อมูล :
Five Critical On-Page Factors Which Must Be Manipulated for High Search Engine Rankings