วิธีการตั้งค่าให้ CI (Codeigniter) สามารถใช้ได้ทั้ง URI Segment และ Query String

บทความนี้เป็นการบันทึก วิธีการตั้งค่าให้ CI (Codeigniter) สามารถใช้ได้ทั้ง URI Segment และ Query String กันครับ ซึ่งค่าเริ่มต้นถ้าเราไม่เข้าไปเปลี่ยนค่าอะไร ตัว CI จะใช้แบบ URI segment

URI Segment:

http://www.example.com/index.php/controller/method/argument

Query String:

http://www.example.com/index.php?c=controller&m=method

URI Segment รวมกับ Query String:

http://www.example.com/index.php/controller/method/?data=datacontent

ก็ได้ทำความรู้จักกับทั้ง URI Segment และ Query String แล้ว ทีนี้เราก็มาดูวิธีการตั้งค่าให้ CI ใช้ทั้งสองอย่างนี้พร้อมกันได้กันครับ เริ่มกันเลยครับ

1. เปิดไฟล์ config.php ขึ้นมาครับ จะอยู่ที่

system/application/config/config.php

2. ตั้งค่า uri_protocol เป็น PATH_INFO

$config['uri_protocol']='PATH_INFO';

3. ตั้งค่า enable_query_strings เป็น TRUE

$config['enable_query_string']=TRUE;

4. ในส่วนของ permitted_uri_chars ให้ลบเครื่องหมาย ?, &, ; และ = ออกครับ

เท่านี้ CI ของเราก็สามารถใช้ได้ทั้ง URI Segment และ Query String ได้พร้อมกันแล้วครับ