โป๊ยเซียน

เชื่อกันว่า บ้านใดที่ปลูกต้นโป๊ยเซียนจะนำโชคลาภมาให้คนในบ้าน เพราะต้นโป๊ยเซียนเป็นไม้เสี่ยงทาย คือ ถ้าใครปลูกต้นโป๊ยเซียนออกดอกได้ 8 ดอกขึ้นไป ผู้นั้นก็จะมีโชคลาภไปด้วย นอกจากนั้นยังเชื่อกันว่า ต้นโป๊ยเซียนยังช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข เพราะต้นโป๊ยเซียนเป็นต้นไม้แห่งเทพเจ้าทั้งแปดองค์ที่คอยปกปักรักษา

การปลูกและการดูแลรักษา
โป๊ยเซียนเหมาะสำหรับเป็นไม้ประดับภายนอก ปลูกในกระถางทรงสูงประมาณ 8-12 นิ้ว ใช้ดินร่วน 1 ส่วน แกลบผุ 1 ส่วนและเปลือกถั่วหรือใบไม้ผุ 2 ส่วน ผสมดินปลูก ควรเปลี่ยนกระถางปีละหนึ่งครั้ง

หากต้องการปลูกในแปลง เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวน นิยมปลูกไว้กับใกล้ ๆ ตัวบ้าน เพราะจะได้มีเวลาดูแลใกล้ชิด จะทำให้เกิดดอกที่สวยงามใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 2 ส่วน ดินร่วน 1 ส่วน ผสมดินปลูก

โป๊ยเซียนเป็นพืชที่ดูแลง่ายปลูกได้กับดินทุกชนิดที่ระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขังจนแฉะ เป็นพืชที่ชอบแสงแดดรำไรจนถึงแสงแดดจัด ทนต่อความแห้งแร้งได้ดี รดน้ำ 4-5 วันต่อครั้ง