แก้ปัญหาของ OSX Lion ที่เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับ MySQL sock path

ผมได้อัพเดทเจ้า mackbook air ของผมเป็น mountain lion ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ sock path ของ MySQL ก็เลยลองๆ หาข้อมูลดูก็พบวิธีแก้คือ

  1. ปิดการทำงาน (shut down) ของ web sharing ก่อน
  2. คัดลอก php.ini.defult และเปลี่ยนชื่อเป็น php.ini
    sudo cp /etc/php.ini.default /etc/php.ini
  3. แก้ไขไฟล์ php.ini โดยเปลี่ยนค่า /var/mysql/mysql.sock เป็น /tmp/mysql.sock
  4. เปิดใช้งาน web sharing

เท่านี้ผมก็สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้แล้วครับ