เรียนรู้โครงสร้าง WordPress page

วันนี้มารู้จักกับโครงสร้างเพจของเวิร์ดเพรสกันครับ ถ้าเป็นโครงสร้างแบบพื้นฐานเลยจะประกอบด้วย 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนหัว(header), ส่วนเนื้อหา(content) และส่วนท้าย(footer) ครับ ส่่วนมากจะใช้แท็ก div ร่วมกับ css ในการว่าตำแหน่งครับ โดยแต่ละส่วนก็จะถูกโหลดจากไฟล์ของแต่ละเทมเพลต(template)ที่เพื่อนๆ เลือกใช้กัน แล้วแต่ละส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างมาดูกันครับ

HEADER
CONTENT
FOOTER

1. ส่วนหัว (header) ปกติส่วนนี้จะประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ส่วนบนสุดของหน้าเว็บ ก็ตั้งแต่ <doctype>,<head> ครับ และบางเทมเพลต(template)อาจจะเปิดแท็ก body ไว้ที่ส่วนนี้เลย

2. ส่วนเนื้อหา(content) จะเป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาของบล็อกหรือของหน้าเพจ(เช่น หน้า about us ครับ)

3. ส่วนท้าย(footer) ส่วนนี้จะใช้แสดงข้อมูลที่เราต้องการเอาไว้ส่วนท้ายของเว็บครับ(ก็สมชื่อเค้าละนะ ^^) เช่น copyright, ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เป็นต้น

เด๋วครั้งต่อไปจะพูดถึงรายละเอียดโครงสร้างของไฟล์เทมเพลต(template)กันนะครับ