ลดคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

การใช้ชีวิตนั่งๆ นอนๆ ประกอบกับทำกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ เช่น รับประทานอาหารที่ไมมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ มีภาวะความดันโลหิตสูง ระดับคอลเรสเตอรอลสูง หรือเป็นเบาหวาน ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่นำพาคุณเข้าใกล้โรคหลอดเลือดหัวใจได้มากขึ้น

ปัญหาที่ตามมาหลัจากคุณใช้ชีวิตตามใจปากมานาน ได้แก่ หลอดเลือดอุดตัน คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง มีอาการเตือนคือเจ็บหัวใจ และเสี่ยงต่อหัวใจวาย หัวใจล้มเหลว และเสียชีวิตฉับพลันเพิ่มมากขึ้น แต่แม้ว่าคุณจะได้รับการวินิจฉัยว่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไปแล้ว หรือเป็นโรคหัวใจไปแล้ว หรือแม้กระทั่งเคยเจอปัญหาโรคหัวใจมาแล้ว การศีกษาทางการแพทย์พบว่า คนที่เคยมีภาวะหัวใจวายหรือมีอาการเจ็บหน้าอกแบบรุนแรงเฉียบพลันที่สามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลงได้ร้อยละ 18 กับระดับคอเลสเตอรอลร้าย (LDL) ลงได้ ร้อยละ 25 จะมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยลงร้อยละ 24 และความจำเป็นต่อการทำศัลยกรรมหลอดเลือดก็ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกลับกลุ่มที่ไม่ทำอะไรเลย

ดังนั้น ลดคอเลสเตอรอลลงวันนี้ ผลดีเกิดกับหัวใจของคุณแน่นอน