ฟังก์ชัน ucwords ใน PHP

ucwords เป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนอักษรตัวแรกของคำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ซี่งผมจะใช้ในร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของ title tag, description tag อยู่บ่อยๆ เพื่อนๆ จะนำวิธีนี้ไปใช้ก็ไม่ว่านะครับ

รูปแบบการใช้งาน

string ucwords ( string $str )

ตัวอย่างการใช้งาน

<?php
$foo = 'hello world!';
$foo = ucwords($foo); //Hello World!

$bar = 'HELLO WORLD!';
$bar = ucwords($bar); //HELLO WORLD!
$bar = ucwords(strtolower($bar)); // Hello World!
?>

ไม่รู้ว่าเมื่อเอามาใช้กับภาษาไทยแล้วมันจะได้ผลยังไงนะครับ ^^ เพราะภาษาไทยของเราไม่มีการแบ่งตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่