ฟังก์ชัน json_encode ของ PHP

ฟังก์ชัน json_encode ของ PHP นั้นเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจครับ ที่บอกว่าน่าสนใจก็เพราะว่า ฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่แปลงค่าที่เราส่งให้ (argument) ให้ออกมาเป็น json ซึ่งสามารถนำเอาไปใช้เพื่อคืนค่าให้กับ AJAX แทนที่จะเป็น XML หรือ Text ครับ จะช่วยให้เราใช้ javascript จัดการกับ Response ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

รูปแบบการใช้งาน

string json_encode ( mixed $value [,int $options = 0] )

ตัวอย่างการใช้งานครับ

<?php
$arr=array('a'=>1,'b'=>2,'c'=>3,'d'=>4,'e'=>5);

echo json_encode($arr);
?>

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันโปรแกรมข้างบนครับ

{"a":1,"b":2,"c":3,"d":4,"e":5}