มาทำความรู้จักกับฟังก์ชัน explode ใน PHP กันครับ

มาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันของ PHP ที่ผมคิดว่าเป็นที่นิยมใช้กันมากครับ หน้าที่ของมันคือ ทำการแยก string ตามอักขระที่เราระบุในพารามิเตอร์ที่ส่งไปให้มันครับ และมันจะคือค่ากลับ (return) มาเป็นอาเรย array) ฟังก์ชันที่ว่าก็คือ explode ครับ ลักษณะที่ผมนำมาใช้งานบ่อยๆ คือ ผมจะเอามาทำงานร่วมกับ AJAX (responseText) เช่น ผมต้องการไอดีของสินค้าที่ขายดี หลังจากที่ผมได้ค่าไอดีมาจากการ query จากฐานข้อมูลแล้ว ผมก็จะนำไอดีเหล่านี้มาต่อกัน โดยอาจจะใช้อักขระอะไรซักอย่างมาขั้นระหว่างไอดีของเรา พอเราจะนำไอดีเรานั้นมาใช้ ตรงนี้แหละครับที่เราต้องพึ่งพระเอกของเราแล้ว ซึ่งก็คือ ฟังก์ชัน explode นั่นเองครับ ร่ายยาวเลย มาดูรูปแบบการใช้งานและตัวอย่างง่ายๆ กันครับ

รูปแบบการใช้งาน

array explode ( string $delimiter , string $string [, int $limit ] )

อธิบายพารามิเตอร์หน่อย

$delimiter คือ ที่เราจะใช้เป็นตัวแบ่งครับ
$string คือ ค่าที่เราต้องการจะแยกครับ
$limit ส่วนนี่จะมีหรือไม่มีก็ได้ครับ ถ้ามีการระบุมันจะเป็นจำนวนครั้งในการแยก

กรณีไม่ระบ $limit ครับ

<?php
$str = '11|12|13';
$rs = explode('|',$str);
print_r($rs);
?>

ผลที่ได้

Array
(
[0] => 11
[1] => 12
[2] => 13
)

กรณีไม่ระบ $limit ครับ

<?php
$str = '11|12|13';
$rs = explode('|',$str,2);
print_r($rs);
?>

ผลที่ได้

Array
(
[0] => 11
[1] => 12|13
)

ดูตัวอย่างแล้วหวังว่าคงจะหายงงกันนะครับ
แหล่งข้อมูล