พุทธรักษา

พุทธรักษาเป็นไม้พันธุ์ล้มลุก เนื้ออ่อนอวบน้ำ ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร ลำต้นอยู่ใต้ดิน มีการแตกหน่อคล้าย ๆ กับกล้วย ลำต้นสีเขียว ลำต้นขนาดประมาณ 2-4 เซนติเมตร ใบสีเขียวใหญ่ โคนและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเป็นเส้นนูนเห็นได้ชัด โคนใบมีก้านใบยาวเป็นกาบใบหุ้มลำต้นซ้อนสลับกัน ใบกว้าง 10-15 เซนติเมตร ยาว 25-35 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้น ช่อดอกยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ประกอบด้วยดอกประมาณ 8-10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม

คนโบราณเชื่อกันว่า ปลูกไว้ประจำบ้านจะช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษาให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่มีเรื่องเลวร้ายเข้ามากล้ำกรายให้สมาชิกในบ้านได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปกป้องดูแลบ้านเรือนให้ร่มเย็นปลอดภัย

ส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้เป็นแนวรั้วบ้าน หรือปลูกเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่ที่จำกัด พุทธรักษาชอบแสงแดดอ่อนๆ ไปจนถึงแสงแดดจัด ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง ควรให้น้ำ 3-5 วันต่อครั้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 0.5-1 กิโลกรัมต่อกอ ปีละ 4-6 ครั้ง