ปรับแต่ง Firefox ให้เร็วขึ้นและกินแรมน้อยลง

ผมเป็นหนึ่งในสาวกของเจ้า Firefox ครับ และได้ไปเจอบทความที่คุยกันในบอร์ดเกี่ยวกับการปรับแต่งเจ้าหมาไฟให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (เร็วขึ้นและกินแรมน้อยลง) ก็เลยเอามาเก็บไว้ เผื่อมีเพื่อนๆ แวะเข้ามาเยี่ยมจะได้ลองเอาไปใช้ดูครับ ขั้นตอนการปรับแต่งก็มีดังนี้ครับ

 1. เปิดเจ้า firefox ขึ้นมา (ไม่ต้องต่อเน็ตก็ได้ครับ)
 2. ที่ address bar ให้พิมพ์ about:config แล้วกด Enter
 3. จากนั้น จะมี popup ขึ้นมาก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เจ้า Firefox แค่เตือนว่า เรากำลังจะแก้ไขมัน ก็ Ok ไปเลย
 4. ทำการแก้ไขค่าต่างๆ ดังนี้ครับ
  1. network.http.proxy.pipelining จากค่า false –> true
  2. network.http.pipelining.maxrequests จากค่า 4 –> 200
  3. network.http.max-connextions จากค่า 24 –> 64
  4. network.http.max-connections-per-server จากค่า 8 –> 20
  5. network.http.max-persistent-connections-per-proxy จากค่า 4 –> 10
  6. network.http.max-persistent-connections-per-server จากค่า 2 –> 10
  7. network.http.request.max-start-delay จากค่า 10 –> 0
  8. network.http.proxy.version จากค่า 1.1 –> 1.0
 5. เสร็จจากการแก้ไขค่า ต้องทำการเพิ่มตัวแปรให้กับเจ้า Firefox เล็กน้อยครับ วิธีการสร้างคือ ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างๆ แล้วเลือก New ครับ โดยต้องเพิ่มค่าต่างๆ ดังนี้ครับ
  1. สร้างชนิด Integer ชื่อ nglayout.initialpaint.delay กำหนดค่าเป็น 0 (ศูนย์)
  2. สร้างตัวแปรชนิด Integer ชื่อ browser.sessionhistory.max_total_viewers โดยค่าของตัวแปรนี้จะมีให้เลือกดังนี้ครับ
   1. แรม 32 MB ให้ใส่ 0
   2. แรม 64 MB ให้ใส่ 1
   3. แรม 128 ให้ใส่ 2
   4. แรม 256 ให้ใส่ 3
   5. แรม 512 ให้ใส่ 5
   6. มากกว่าที่กล่าวมาให้ใส่ 8 (ห้ามใส่ค่าเกิน 8 นะครับ เพราะถ้าใส่มากกว่านี้ Firefox จะปิดการทำงานของแคชครับ)
  3. สร้างตัวแปรชนิด Boolean ชื่อ config.trim_on_minimize กำหนดค่าเป็น true
 6. จากนั้นให้ปิด Firefox และที่ Shortcut ให้คลิกขวาแล้วเลือก Properties ที่ช่อง Target ให้เว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วเพิ่มค่า /Perfect:1 เข้าไปครับ (เช่น “C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” /Perfect:1)
 7. เสร็จแล้วก็ลองใช้ดูครับ จะเห็นความแตกต่าง ^^