ประโยชน์ของรากผักชี (Parsley)

ผักชีเป็นผักที่มีกลิ่นหอมจึงสามารถนำมาทำอาหารได้แทบทุกส่วนของต้น ไม่ว่าจะเป็นลำต้น ราก ใบและลูก

อาหารไทยส่วนมากมักโรยด้วยใบผักชี เพื่อแต่งกลิ่นและตกแต่งให้อาหารน่ากิน ลูกผักชีใช้ผสมในเครื่องแกง

ทำให้มีกลิ่นหอม ส่วนรากผักชีมักใช้ร่วมกับกระเทียมแต่งกลิ่นแกงจืดให้หอม อีกทังยังมีประโยชน์ต่อร่างกาย

โดยมีฤทธิ์ในการขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อและขับปัสสาวะ