บอนสี

ลักษณะทั่วไป
บอนสีเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินลักษณะเป็นหัว ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินคือ ก้านใบ และยาวประมาณ 20-50 เซนติเมตร โคนก้านใบจะมีกาบใบหุ้มเป็นชั้น ๆ เรียงสลับกัน ใบคล้ายรูปหัวใจ กว้างประมาณ 8-15 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร สีสันจะแตกต่างกันไปตามพันธุ์

เชื่อกันว่า บ้านใดปลูกบอนสีไว้ประจำบ้าน จะช่วยคุ้มครองให้เกิดความสงบสุข เพราะบอนสีเป็นพันธุ์ไม้เก่าแก่ มีการปลูกคู่บ้านคู่เมือง มายาวนาน คนไทยจึงนิยมนำมาปลูกไว้ประจำบ้าน เพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัย

การปลูกและการดูแล
การเตรียมดิน ใช้ปุ๋ยคอก ใบไม้ผุ ทราย หรือขุยมะพร้าว ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน และควรเปลี่ยนกระถางทุกหนึ่งปี เพื่อไม่ให้การแตกกอแน่นเกินไป

บอนสีต้องการแสงแดดอ่อน ๆ หรือกลางแจ้ง ถ้าปลูกเป็นไม้ประดับภายในควรนำมารับแสงบ้าง อย่างน้อย 3-5 วันต่อครั้ง ต้องการปริมาณน้ำปานกลาง รดน้ำประมาณ 5-7 วันต่อครั้ง