ตรวจสอบขนาด (length) ของ string ใน PHP ด้วย isset

ในภาษา PHP ปกติเวลาเราจะหาขนาด (length) ของ string เราก็จะใช้ฟังก์ชัน strlen()

แต่วันนี้ผมไปเจออีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบขนาดของ string อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากครับ

ผมลองเอามาทดสอบดูแล้ว มันก็เร็วกว่าที่เราใช้ฟังก์ชัน strlen() ในการตรวจสอบซะด้วยสิ

วิธีที่ว่าก็คือการใช้ isset() ครับ เช่น

ตรวจสอบว่าขนาดของ string ต้องไม่น้อยกว่า 5 โดยใช้ strlen()

if(strlen($str) < 5){
echo 'ข้อความสั้นเกินไป';
}

ตรวจสอบว่าขนาดของ string ต้องไม่น้อยกว่า 5 โดยใช้ isset()

if(!isset($str{5})){
echo 'ข้อความสั้นเกินไป';
}

ลองเอาไปทดสอบดูนะ ผมคิดว่ามันจะช่วยให้โปรแกรมของเราเร็วขึ้นมาอีก ^^