เรียนรู้วิธีการใช้งานฟังก์ชัน ksort ใน PHP

ฟังก์ชัน ksort ใน PHP นั้นเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานร่วมกับ array ใน PHP ครับ โดยฟังก์ชัน ksort นี้จะทำการเรียงลำดับ key ของ array จากน้อยไปหามาก และจะยังคงค่าของคีย์ไว้ด้วยครับ อย่างงงนะครับ มันจะทำการเรียงคีย์ของอาร์เรย์ไม่ใช่ค่าของอาร์เรย์

รูปแบบการใช้งานครับ

bool ksort ( array &$array [, int $sort_flags = SORT_REGULAR ] )

ซี่งฟังก์ชันนี้จะคือค่า (return) เป็น true ถ้าการจัดเรียงสำเร็จและเป็น false ถ้าไม่สำเร็จ

ตัวอย่างการใช้งานครับ

<?php
$fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana", "c"=>"apple");
ksort($fruits);
foreach ($fruits as $key => $val) {
echo "$key = $val\n";
}
?>

ผลของการรันโปรแกรมด้านบนครับ

a = orange
b = banana
c = apple
d = lemon

ก็ประมาณนี้ครับ ^^

แหล่งข้อมูล: PHP ksort