บันทึกช่วยจำ การใช้งานฟังก์ชัน substring() ใน javascript

ต้องเอามาบันทึกไว้อีกแล้วสำหรับการใช้งานฟังก์ชัน substring() ของ javascript จะทำไงได้ล่ะครับ ก็มันจำรูปแบบการใช้ไม่ได้ซักที ทำสำคัญเลยก็คือ จำลำดับของพารามิเตอร์ (parameter) สับสนนี่แหละครับ เหอๆ อธิบายสั้นๆ ก็แล้วกันครับ ฟังก์ัชัน substring จะทำการดึงเอา string ในตำแหน่งที่เราต้องการจาก string ตั้งต้นครับรูปแบบการใช้งาน

string.substring(from, to)

from เป็นตำแหน่งเริ่มต้นว่าเราจะเริ่มดึงเอา string จากตำแหน่งนี้นะ

to เป็นตำแหน่งสิ้นสุดของ string ที่ต้องการครับ แต่ไม่ได้รวมเอา character ที่อยู่ในตำแหน่ง to เข้าไปด้วยนะครับ

มาดูตัวอย่างประกอบกันงงครับ

<script type="text/javascript">

var str="Hello world!";
document.write(str.substring(3)+"&lt;br /&gt;");
document.write(str.substring(3,7));

</script>

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรันตัวอย่างข้างบนครับ

lo world!
lo w

ก็เป็นอันจบบันทึกเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน substring ของ javascript ครับ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลครับ

แหล่งข้อมูล: Javascript substring() Method