การใช้งานฟังก์ชัน eq() ของ jQuery

ฟังก์ชัน eq( index ) ถูกเพิ่มเข้ามาตอน jQuery version 1.1.2 ซึ่งปกติแล้วการใช้ selector ถ้าไม่ใช่แบบ id อาจจะมี element มากกว่าหนึ่งตัว (set) ฟังก์ชัน eq() จะช่วยเราเจาะจงไปได้ว่าจะดึงเอา element ที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ โดยตำแหน่ง (index) จะเริ่มต้นจากศูนย์ (zero-base)

หรือถ้าต้องการดึง element โดยนับจากตำแหน่งท้ายสุดก็ใส่เครื่องหมายลบแทนครับ (เพิ่มตอน jQuery version 1.4) เช่น eq(-2) ก็จะหมายความว่า ดึงเอา element รองสุดท้าย (ตัวที่ 2 นับจากท้ายสุด)

ตัวอย่างๆ เดี๋ยวจะงง ^^

<ul>
  <li>list item 1</li>
  <li>list item 2</li>
  <li>list item 3</li>
  <li>list item 4</li>
  <li>list item 5</li>
 </ul>

ถ้าเราเรียกใช้ฟังก์ชันเหมือนด้านล่างตัว li ที่มี text “list item 3” ก็จะถูกเทพื้นหลังเป็นสีแดงครับ

$('li').eq(2).css('background-color', 'red');

แล้วถ้าเกิดเติมเครื่องหมายลบเข้าไปเป็นแบบข้างล่างนี้ li ที่มี text “list item 4” ก็จะถูกเทพื้นหลังเป็นสีแดงแทนครับ

$('li').eq(-2).css('background-color', 'red');