การติดตั้ง Google App Engine Plugin – Eclipse 3.7 (Indigo)

ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดตั้ง Google App Engine Plugin ใน Eclipse (Indigo) เพื่อพัฒนา Java App Engine Application โดยการใช้ Software update ของ Eclipse เอง

1. ไปที่เมนู Help และเลือก Install New Software

เลือก Install New Software
2. ที่ช่อง Work With: ให้กรอกลิงค์ของ Google App Engine Plugin ครับ
http://dl.google.com/eclipse/plugin/3.7
กรอกลิงค์ Google App Engine Plugin ที่ Work with
3. จากนั้นก็เลือก Google Plugin for Elipse 3.7 ที่อยู่ภายใตั Google Plugin for Eclipse 3.7 (required) และเลือก Google App Engine Java SDK 1.6.1 ที่อยู่ภายใต้ SDKs หรือถ้าเพื่อนๆ ต้องการใช้งาน Google Web Toolkit ก็สามารถเลือก Google Web Toolkit SDK 2.4.0 ด้วยก็ได้นะครับ ^^ พอเลือกเสร็จก็กดปุ่ม Next เรื่อยๆเลยครับ
เลือก plugin
4. เมื่อติดตั้งเสร็จ Eclipse จะบอกให้ Restart (Eclipse) ก็กด Yes เท่านี้ก็เรียบร้อยครับ ^^
ถ้าหากเพื่อนๆ ที่ยังใช้ Eclipse version เก่าอยู่ก็สามารถเข้าไปดูวิธีการติดตั้งได้ที่ Using the Google Plugin for Eclipse นะครับ