กวนอิมทอง

ลักษณะทั่วไป
มีขนาดลำต้นโตประมาณ 1-2 เซนติเมตร สูงประมาณ 1-3 เซนติเมตร ลำต้นมีลักษณะเป็นข้อ ๆ กลม ตรง เล็ก สีเขียว ไม่มีกิ่งก้านสาขา มีกาบใบหุ้มห่อลำต้นสลับกันเป็นชั้น ๆ ตามข้อของลำต้น ใบเรียวยาว ใบกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร มีสีเขียวหรือมีสีขาวพาดตามยาวของใบ

คนโบราณเชื่อว่า คนที่ปลูกกวนอิมทองจะมีฐานะดี ร่ำรวย เพราะต้นกวนอิมทองเป็นไม้นำทองและของมีค่าเข้ามาสู่คนในบ้าน และเชื่อกันว่ากวนอิมทองเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าและพิธีทางศาสนา

การปลูกและการดูแล
ปลูกในการถาง ใช้กระถางทรงสูงประมาณ 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน แกลบผุ 1 ส่วน และดินร่วน 1 ส่วน ผสมดินปลูก ควรเปลี่ยนกระถางทุก 1-2 ปี เพราะจะมีการขยายตัวของรากและช่วยเปลี่ยนดินใหม่ เพื่อทดแทนดินที่เสื่อมสภาพไป

ปลูกในแปลง ก็จะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้แก่บ้านเรือน ขุดหลุมปลูกขนาด 20x20x20 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ดินร่วน 2 ส่วน ผสมดิน

กวนอิมทองต้องการแสงแดดอ่อน ๆ จนถึงแดดจัด รดน้ำประมาณ 3-4 วันต่อครั้ง ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินที่มีความชื้นสูง ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณครึ่งกิโลกรัมถึงหนึ่งกิโลกรัมทุก ๆ 2 เดือน