กล้วยไม้ (Orchid)

กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีลำต้นเป็นปล้อง ๆ ผิวเปลือกเรียบบางเป็นสีเขียว บางชนิดมีรากแบบกึ่งอากาศ ใบเรียงตัวสลับกันตามข้อ ดอกออกเป็นช่อตามส่วนยอดหรือข้อของลำต้น แต่ละช่อมีประมาณ 10-30 ดอก กลีบดอกแยกออกเป็นส่วน ๆ เรียงตัวกันรอบเกสร มีกลีบดอกประมาณ 5 กลีบ สีสันและขนาดของดอกแตกต่างกันไปตามพันธุ์

มีความเชื่อว่าหากปลูกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป เพราะลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้แสดงถึงความสวยงาม เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น และมีความเชื่ออีกว่า ทำให้คนในบ้านเป็นผู้มีจริยธรรม เพราะการดูแลกล้วยไม้ให้ออกดอกที่สวยงามนั้น จะต้องเป็นคนที่มีนิสัยเยือกเย็น มีความปราณีตละเอียดลออ และมีกล้วยไม้บางชนิดได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีกล้วยไม้ ได้แก่ คัทลียา เพราะมีความงดงามมากเป็นที่ประทับใจแก่สังคมทั่วไป

การปลูก
ถ้าปลูกในกระถางควรใช้กระถางทรงแบนที่สามารถแขวนได้ จะเป็นกระถางไม้หรือกระถางดินเผาก็ได้ แต่ต้องเป็นกระถางที่โปร่งและระบายน้ำได้ดี กล้วยไม้ต้องการแสงแดดอ่อนจนถึงปานกลาง ควรให้น้ำ 3-4 วันต่อครั้ง และควรใส่ปุ๋ยทุก ๆ 1-2 เดือน