IMOOH.COM

บทความที่เกี่ยวข้องกับ: compare

เขียนฟังก์ชันเปรียบเทียบเวลาด้วย PHP

ไม่ได้เข้ามาอัพเดทนานแล้วก็เลยหาเรื่องมาลงไว้ซะหน่อย เอาที่เป็นสาระๆ หน่อยก็แล้วกันนานๆ ที ฮ่าๆ เกี่ยวกับการเขียนฟังก์ชันคำนวณระยะเวลาระหว่างวันสองวันก็แล้วกัน เห็นใช้บ่อย เขียนด้วย PHP นะครับ ฟังก์ชันนี้จะรับตัวแปรที่เป็นเวลาในหน่วย วินาที (Unix timestamp)สองตัวด้วยกัน และจะคืนค่าที่คำนวณได้กลับมาในรูปแบบของอาร์เลย์ (array)

ข้อแตกต่างระหว่าง include directive และ include action ของ jsp

ช่วงนี้ยุ่งๆ อยู่กับจาวาครับ ก็เลยพูดถึงจาวาบ่อยหน่อย วันนี้ทำส่วนของการแสดงผล (view) ของโปรเจ็คที่ทำครับและได้มีการแยกองค์ประกอบออกเป็นส่วนๆ (header,sidebar,content,footer) แล้วก็เลยสงสัยว่า เอ…แล้วเราจะ include ไฟล์แบบไหนดีน๊า ได้ข้อมูลมาแล้วก็เลยเอามาเก็บไว้กันลืมครับ